Deutsche Hörer! / Duitse Luisteraars!

Thomas Mann in ’41: “Onmiskenbaar is deze dag weerzinwekkend te noemen en uw leiders maken daarvan misbruik. […] De hel, Duitsers, nam bezit van u, toen deze leiders bezit namen van u. Naar de hel met hen en al hun kleinburgers!”

Dit is een radiotoespraak, opgenomen in de Verenigde Staten, tegen het Hitler-regime. In overdonderend literair geluid houdt Mann de Duitse kiezers voor dat hij al in 1930 gewaarschuwd heeft tegen het “juk van deze misdadigers en bruten”, dat zij over zichzelf hebben afgeroepen, aldus Mann. Hij meldt medische wantoestanden in Rusland; suïcide door gifgas op zieken en zwakken; oorlogsmisdaden tegen Polen en Joden.

November 1941.

Thomas Mann im Jahre 1941: “Ja, Grauen vor diesem Tage ist am Platz, und eure Führer nutzen es aus. […] Die Hölle, Deutsche, kam über euch, als diese Führer über euch kamen. Zur Hölle mit ihnen und all ihren Spießgesellen!”

Zie ook / Siehe auch:  Thomas Mann und das Judentum, Volume 2002. Deutsche Thomas-Mann-Gesellschaft, Sitz Lübeck. Berliner Kolloquium, Manfred Dierks, Ruprecht Wimmer.