Contact

Schrijft u mij! Mijn persoonlijk e-mailadres kunt u samenstellen door uit “emile van brakel @ outlook . com” de spaties weg te laten.

Schreiben Sie mir! Meine persönliche E-Mail-Adresse setzen Sie zusammen, indem Sie aus “emile van brakel @ outlook . com” die Leerzeichen weglassen.

Write me! You can easily compose my personal email address by omitting the spaces in “emile van brakel @ outlook . com”.